Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2019

clintwestwood
11:57
2211 0142
Reposted fromTittyBoi TittyBoi viackisback ckisback
clintwestwood
11:34
0857 3795 500
Reposted frompunisher punisher viackisback ckisback
clintwestwood
11:34
2739 df2e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagreenhazel greenhazel
clintwestwood
11:25
3427 6ba6
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viazielono zielono
clintwestwood
11:25
Nieważne dokąd uciekasz  zawsze wpadasz na siebie
— Breakfast at Tiffany's (1961)
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viazielono zielono
clintwestwood
11:25
9561 6c12 500
dokładnie tak!
Reposted fromtimetolove timetolove viazielono zielono
clintwestwood
11:23
Czasami trzeba po prostu odżałować pewne decyzje, a później zapomnieć o nich i żyć dalej.
— Charlaine Harris - Martwy i nieobecny
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianiskowo niskowo
clintwestwood
11:23
2316 f3ef 500
Reposted fromtfu tfu vianiskowo niskowo
clintwestwood
11:21
5389 104b 500
Reposted frommarmoladaaa marmoladaaa vianiskowo niskowo
clintwestwood
11:20
2597 fc41
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo
clintwestwood
11:17
3050 721a
Reposted fromEtnigos Etnigos viaikari ikari
clintwestwood
11:17
1357 7390 500
szkoda tylko, że dalej nic z tego nie będzie. ale sie cieszę, bardzo się cieszę.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaikari ikari
clintwestwood
11:14
2761 9831 500
Reposted frompunisher punisher vianoisetales noisetales

August 27 2019

clintwestwood
12:50
1009 8a29
Reposted fromSanthe Santhe viaMagoryan Magoryan
clintwestwood
12:45
8390 65b8
Reposted fromkaiee kaiee viaMagoryan Magoryan
clintwestwood
12:43
6089 4976
Reposted fromEtnigos Etnigos viabylejaka bylejaka
clintwestwood
12:43
Szkoda, że na każde "nie rozumiem Cię", nie mogę zwyczajnie odpowiedzieć - wejdź na moją zupę.
— o.p
Reposted fromnoms noms vianiskowo niskowo
clintwestwood
12:36
4344 9b1d
Mr Robot
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vianiskowo niskowo
clintwestwood
12:33
6289 26d5 500
Reposted fromfungi fungi vianoisetales noisetales
clintwestwood
12:29
4322 b316 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...