Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2018

clintwestwood
21:40
0544 476a
Reposted fromsilkdreams silkdreams vianoelya noelya
clintwestwood
21:40
2032 c0de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoelya noelya
clintwestwood
21:39
0313 9406 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapikkumyy pikkumyy

July 05 2017

clintwestwood
07:48
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions vianiskowo niskowo
clintwestwood
07:46
- What do you want?
  - You. I want you. May I please have you?
— The Pretty One (2013)
Reposted frommoviequotes moviequotes vianiskowo niskowo

July 03 2015

clintwestwood
09:32
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
Reposted fromjakgorzkaczekolada jakgorzkaczekolada viaeeria eeria
clintwestwood
09:32
8787 90df
Reposted fromPatriiis Patriiis viaeeria eeria
clintwestwood
09:32
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że nie stać mnie na coś, boję się, nie znoszę; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
clintwestwood
09:31
09:29
6843 90dd 500

nakedly:

THIS IS LIKE THE CUTEST THING EVER OMFG

clintwestwood
09:29
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe vianiskowo niskowo
clintwestwood
09:28
Pictures with dad
Reposted fromstarwars starwars
clintwestwood
09:27

"Mówił, że była cholernie trudna, cholernie skomplikowana i cholernie wyjątkowa. Miał cholerną rację".

clintwestwood
09:27
Wierzyłam, że jesteśmy silniejsi, niż jedna pomyłka.
— Grey's Anatomy s10e09
Reposted frombizarrement bizarrement viaRozaa Rozaa
clintwestwood
09:26
7021 8570
Good Will Hunting  (1997)
clintwestwood
09:26
Sometimes you make choices in life and sometimes choices make you.
— Gayle Forman – Zostań, jeśli kochasz
Reposted fromVictoire Victoire viaRozaa Rozaa
clintwestwood
09:26
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran
Reposted fromintryga intryga viaRozaa Rozaa
clintwestwood
09:26
0487 39e5 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaRozaa Rozaa
clintwestwood
09:26
Każdy ma taką datę, do której ma sentyment.
Reposted frommefir mefir viaRozaa Rozaa
09:23
6148 8079 500

nicethingsinuglyhandwriting:

I have so much of you in my heart // John Keats.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl